Salon

Zonde & Deugd  [20.00 – 20.30]
Laat je in een sprankelend mini-college meenemen in de wereld van zonde en deugdzaamheid. Waar komt die behoefte naar een deugdzaam leven toch vandaan? En waarom is het zo spannend om soms te kunnen zondigen? Hoe hebben we door de geschiedenis heen een manier gevonden om met onze drang naar zonde om te kunnen gaan? Peter Raedts (hoogleraar middeleeuwse geschiedenis Radboud Universiteit) vertelt er ons alles over.

KNIR kenniscarrousel  [20.30 – 21.30]
Wegens succes geprolongeerd: ook tijdens deze Nacht van Rome is er weer een KNIR-kenniscarrousel. Zeven KNIR-alumni vertellen in sneltreinvaart over hun onderzoek en hun verblijf aan het KNIR, terwijl zij hun onderzoeksonderwerp verbinden aan (een van) de zeven hoofdzonden. Altijd al willen weten wat de studiosi allemaal achterhalen, onderzoeken én beleven wanneer ze aan het KNIR verblijven? Komt dat zien, komt dat zien! Met onder meer Susanne Bartels, Guido As, Marleen Termeer, Lejon Saarloos, Gideon de Jong , Eva van Kemenade en Aimee Plukker.

Hoogmoed in kunst & architectuur [22.00 – 22.30]
Van de 7 hoofdzonden is Superbia de ergste en voornaamste: alle zonden komen immers uit hoogmoed voort. Toch was de vroegmoderne funeraire cultuur van de Romeinse elite doortrokken van opzichtig vertoon. Nabestaanden trokken alle registers open om de verdiensten en deugden van hun overledene breed uit te meten. Ze gaven bakken met geld uit voor de beste orator, de langste processie en het meest opzichtige apparato voor de versiering van de kerk– waarmee ze natuurlijk vooral hun eigen positie onderstreepten. Maar soms komt deze hoogmoed pijnlijk voor de val. Kunsthistorica en Rome-ganger Minou Schraven (Amsterdam University College) zal ons leiden langs de misstap die de familie Magalotti beging met de minstens drie maten te groots opgezette begrafenis van hun Carlo in 1625.

Lust  |  Wellustige poëzie  [22.30 – 23.00]
Liefde en lust liggen dicht bij elkaar, en in Rome nog net iets dichter. Geen volk dat het liefhebben zo tot kunst verheven heeft als de Italianen, en nergens komt de spanning tussen liefde en lust beter naar voren dan in poëzie. Tijdens dit (ont)spannende onderdeel leest Piet Gerbrandy (Universiteit van Amsterdam) klassieke en moderne poëzie voor waarin Romeinse liefde en lust centraal staan.