KNIR kenniscarrousel

Zes  KNIR-alumni  vertellen  in  sneltreinvaart  over  hun  onderzoek,  hun  verblijf  aan  het  KNIR  en  laten horen hoe  hun  onderzoeksonderwerp  met de Eindige Eeuwigheid van Rome te maken heeft.

Iris Blok 

Iris Blok

Mijn naam is Iris Blok en ik studeer kunstgeschiedenis en religiewetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens mijn studie bracht ik met mijn studiegenoten twee weken door op het KNIR voor een onderzoekscollege door dr. Jan de Jong, gericht op pontificale zelfrepresentatie in onder andere grafmonumenten. Deze excursie prikkelde mijn interesse in grafmonumenten, en ik besloot mijn masterscriptie aan dit onderwerp te wijden. Mijn casus is een groep kardinaalsgrafmonumenten waarin de gestorvene geknield en met gevouwen handen is afgebeeld, het zogenaamde ‘motief van de eeuwige aanbidding’. In maart en april 2017 verbleef ik drie weken op het KNIR om deze monumenten nader te onderzoeken vanuit de vraag: “Waarom worden deze kardinalen in aanbidding afgebeeld, en kunnen we bij de keuze voor dit beeldtype een onderscheid maken tussen sociale en politieke, of strikt religieuze overwegingen?” 

Laura Migliori 

Laura Migliori

Laura Migliori is taalwetenschapper en werkt bij de Universiteit Leiden. Haar expertise is diachronische syntaxis: ze bestudeert hoe de zinsbouw van talen verandert door de tijd. Ze is voornamelijk geïnteresseerd in de transitie van het Latijn naar verschillende Romaanse talen.  Romaanse talen hebben, zoals hun naam al impliceert, iets te maken met Rome, tenminste wat hun geschiedenis betreft: ze zijn de continuatie van het Latijn dat werd gesproken in het Romaanse Keizerrijk. Om de geschiedenis van deze talen te bestuderen was een onderzoeksverblijf bij het Koninklijk Nederlands Instituut Rome essentieel, zowel voor het zoeken van data als voor de inspirerende discussie met de andere research fellows

Nienke de Graeff

Nienke de Graeff

Nienke de Graeff is PhD kandidaat in de ethiek van biomedische innovatie aan het UMC Utrecht. Ze heeft een achtergrond in de Liberal Arts & Sciences (University College Maastricht), geneeskunde (Selective Utrecht Medical Master) en ethiek (Applied Ethics, Utrecht, ongoing) en hoopt haar hele leven student te blijven. In januari 2018 verbleef ze aan het KNIR voor de cursus ‘Retorica in Rome’, mede georganiseerd door Stichting Landmerk. Plato’s Phaedrus, Cicero’s De Oratore en dagelijkse retorische oefeningen leerden haar niet alleen meer over de kunst, kracht en macht van de retorica, maar ook over vriendschap, de liefde en de menselijke ziel. Ze vertelt er graag meer over tijdens het KNIR kenniscarrousel.

Lars Schaarman

Lars Schaarman

Nadat ik vorig jaar mijn Master archeologie aan de Universiteit Leiden voltooide, ben ik meteen aan het werk gegaan in de commerciële archeologie in Nederland. Hoewel ik het heerlijk vind om buiten door de klei de banjeren, knaagde er toch iets… Dus deed ik een aanvraag bij het KNIR voor een stipendium, om zo een promotievoorstel te kunnen ontwikkelen in Rome. Mijn onderzoek zou in eerste instantie de ruimtelijke ordening van Romeins Ostia behandelen. Door de lay-out van de stad te bestuderen wilde ik bepaalde sociale ongelijkheden binnen de bevolking van Ostia bestuderen. Maar tijdens mijn verblijf in het KNIR kwam ik er achter dat dit zou uitlopen op een onderzoek dat ik niet wilde doen. Dus besloot ik het roer om te gooien. De ruimtelijke ordening van Ostia is nog steeds een uitgangspunt, maar deze wordt nu gebruikt om de drastische veranderingen van de stad tijdens de Severische dynastie beter te begrijpen. Nieuwsgierig naar mijn KNIR ervaring en onderzoek? Kom dan naar het KNIR kenniscarrousel!

Wieger Krämer

Wieger Krämer

Mijn naam is Wieger Krämer en momenteel studeer ik Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. In januari 2018 heb ik deelgenomen aan de Winterschool Roma Caput Mundi. Tijdens deze cursus heb ik onderzocht of het grafmonument van paus Julius II (1443-1513), een breuk vormde met het laatmiddeleeuwse christelijke erfgoed, waarbij de nadruk meer kwam te liggen op de wereldlijke macht van de paus dan op het religieuze en liturgische aspect van de kerk. In mijn essay heb ik de symboliek van de graftombe van Julius II vergeleken met die van Pius II (1405-1464), een paus met een ‘standaard’ grafmonument uit de vijftiende eeuw. Wat bleek: Julius II week wel degelijk af van de pausen voorafgaand aan hem. Zo stond het monument van Pius II voornamelijk in het teken van de grootsheid van het christendom, terwijl Julius II ook de wereldlijke macht van de pausen wilde tentoonspreiden, door zijn grafmonument in de traditie van de Romeinse keizers te plaatsen.  

Delphine Sirks

Delphine Sirks

Mijn naam is Delphine Sirks en ik heb april-mei 2017 een verblijf aan het KNIR genoten. Ik studeerde destijds Civiel recht in Leiden, en wilde voor mijn masterscriptie graag rechtshistorisch onderzoek doen. Via een docente hoorde ik van het KNIR en de mogelijkheid om een deel van je onderzoek in Rome uit te voeren. Ik was direct enthousiast! Dankzij het KNIR had ik toegang tot fantastische bibliotheken die vol stonden met rechtshistorische bronnen, waardoor ik een goede start kon maken met mijn onderzoek naar de onovererfbaarheid van de rechtsvordering tot immateriële schadevergoeding. Maar ik ben ook eeuwig dankbaar dat ik zoveel andere jonge onderzoekers heb mogen ontmoeten tijdens mijn verblijf. De omgeving van het KNIR heeft me geïnspireerd om verder te gaan in de wetenschap: inmiddels ben ik promovenda aan de universiteit van Augsburg, Duitsland, waar ik onderzoek doe naar de geschiedenis van het verzekeringsrecht.