KNIR kenniscarrousel

Tijdens de KNIR kenniscarrousel vertellen zeven KNIR-alumni in sneltreinvaart over hun onderzoek en hun verblijf aan het KNIR.

Aimée Plukker volgt de onderzoeksmaster Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Ze was hoofdredacteur bij Babel, het magazine voor de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam, en redacteur bij Skript Historisch Tijdschrift. Momenteel houdt ze zich bezig met de geschiedenis van het toerisme in de moderne tijd.

Gideon de Jong studeert Klassieke Talen en Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden. Rome vormt voor hem het brandpunt van zijn interesses in filosofie, religie, de Klassieken, kunst en architectuur. De stad en waar ze voor staat vormt dan ook een baken van inspiratie binnen en buiten zijn studies.

Eva van Kemenade specialiseert zich in de vroegmoderne geschiedenis van Italië, Frankrijk en de Nederlanden. Hierbij onderzoekt zij het liefste boeken, beeldvorming, volksgebruiken en de relatie tussen autoriteiten en gemarginaliseerden. Na haar studies filosofie en geschiedenis aan de RUG en de Université Paris-Sorbonne is zij nu in de afrondende fase van haar researchmaster geschiedenis aan de UvA. Afgelopen herfst was zij werkzaam op het KNIR als trainee bij het interdisciplinaire project Mining Library Treasures.

Guido As heeft Politieke Theorie gestudeerd aan de Radboud Universiteit. Hij bestudeerde de politieke invloed van de Katholieke Kerk, waarvoor hij onder meer stage liep op de Nederlandse ambassade bij de Heilige Stoel in Rome. Aan het KNIR deed Guido voor zijn masterscriptie onderzoek naar de oprichting van Vaticaanstad in 1929.

Marleen Termeer werkt als mediterraan archeoloog bij de Universiteit Leiden en de Vrije Universiteit Amsterdam. Haar onderzoek richt zich met name op de vroegste Romeinse expansie en staatsvorming in de Republikeinse periode. Hoe lukte het Rome zo machtig te worden, en welke gevolgen had dat in Rome zelf? Tijdens de Nacht van Rome laat ze zien wat de vroegste Romeinse munten ons over dit soort vragen vertellen.

Léjon Saarloos doet aan de Universiteit Leiden promotieonderzoek naar de persoonlijke dimensie van wetenschap in Victoriaans Engeland. Welke rol speelden geld en beroemdheid in het leven van een negentiende-eeuwse wetenschapper? Hoe was wetenschap te verzoenen met de dogma’s van de Anglicaanse kerk? Tijdens de Nacht van Rome zal hij spreken over het ‘zondige’ leven van Jacobus Moleschott en zijn dilemma’s als atheïstisch hoogleraar in paaps Rome in de jaren zeventig van de 19de eeuw.

Susanne Bartels behaalde de Research Master Art and Literature aan de Universiteit Leiden. Als trainee werkte ze aan het Hadrianus-project van het KNIR, waar ze onderzoek deed naar Nederlandse kunstenaars in Rome. De afgelopen jaren was ze werkzaam als documentalist bij het RKD en de Fondation Custodia, en als herkomstonderzoeker bij het Oxford Centre for Hebrew and Jewish studies. Tijdens de nacht van Rome neemt ze ons mee naar de Nederlandse gemeenschap in het 17de-eeuwse Rome.