Sprekers

Ook dit jaar zullen vele interessante sprekers uit de journalistiek en de academische wereld bijzondere verhalen over de Eeuwige Stad delen en vanuit verschillende invalshoeken de vele eindes en wedergeboortes van Rome belichten.

Andrea Vreede

Andrea Vreede

Andrea Vreede vestigde zich begin 1994 in Rome na afronding van haar studie Klassieke Archeologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en na het behalen van het staatsexamen tolk-vertaler Italiaans-Nederlands. Als voormalig NOS-correspondent en KNIR-fellow zet ze haar grote passie, verhalen vertellen over Italië en het Vaticaan, voort via haar website  en haar activiteiten als freelance journalist en Italië-kenner. Tijdens deze Nacht van Rome verzorgt zij een lezing over populisme in Italië, met reacties door Pepijn Corduwener, Arthur Weststeijn, Andrej Zaslove en Anouk Boone.


Pepijn Corduwener, Arthur Weststeijn, Andrej Zaslove en Anouk Boone

Pepijn Corduwener en Arthur Weststeijn, beiden docent geschiedenis aan de Universiteit Utrecht, schreven samen het succesvolle boek Proeftuin Italië: hoe het mooiste land van Europa de moderne politiek uitvond. Politicoloog Andrej Zaslove, verbonden aan de Radboud Universiteit, doet onderzoek naar populisme en politieke partijen. Anouk Boone, freelance journalist, werkte enige tijd in het Italiaanse bedrijfsleven.


Gert-Jan Burgers

Gert-Jan Burgers

Voormalig KNIR-directeur Gert-Jan Burgers is als hoogleraar Mediterrane Archeologie verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij houdt zich o.a. bezig met de relatie tussen archeologisch erfgoed, de leefomgeving en lokale bevolkingsgroepen, zoals in zijn project Challenging Testaccio: World Heritage in a Working Class Area. Tijdens deze nacht van Rome zal hij met Mariëtte Verhoeven en Jaap Talsma in discussie gaan over het spanningsveld tussen archeologie, toerisme en stadsplanning in Rome.


Mariëtte Verhoeven

Mariëtte Verhoeven
©Radboud Universiteit Nijmegen

Dr. Mariëtte Verhoeven is als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de Radboud Universiteit. Haar onderzoek focust zich op de cultuurgeschiedenis van vroegchristelijk en Byzantijns erfgoed. Eerder was zij lange tijd werkzaam in het toerisme en recent ontwikkelde en doceerde zij de cursus ‘Cultural Heritage and Tourism’ voor het Masterprogramma ‘Tourism and Culture’ van de Radboud Universiteit. Tijdens deze nacht van Rome zal zij met Gert-Jan Burgers en Jaap Talsma in discussie gaan over het spanningsveld tussen archeologie, toerisme en stadsplanning in Rome.


Jaap Talsma

Jaap Talsma

Tot zijn pensionering in 2009 was Jaap Talsma (1944) universitair hoofddocent geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Sindsdien geeft hij geregeld historische cursussen bij HOVO Alkmaar. Van 2003 tot en met 2011 heeft hij op het KNIR diverse cursussen gegeven en excursies begeleid waaraan werd deelgenomen door studenten van Nederlandse universiteiten en kunstenaars van de Rijksacademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam. Waar het de Italiaanse geschiedenis betreft, gaat zijn belangstelling met name uit naar stedenbouw en architectuur tijdens het ventennio fascista. Tijdens de Nacht van Rome zal Jaap Talsma met Gert-Jan Burgers en Mariëtte Verhoeven in discussie gaan over het spanningsveld tussen archeologie, toerisme en stadsplanning in Rome.

Tim Wagemakers

Tim Wagemakers

Tim Wagemakers is programmamaker en presentator bij De Balie en publiceert onder meer in NRC Handelsbladover Amsterdam.


Ernest van der Kwast

Ernest van der Kwast

Ernest van der Kwast is schrijver, presentator en programmamaker. Hij brak door met de autobiografische roman Mama Tandoori, die in Nederland en Italië een bestseller werd. Italië, waar van der Kwast heeft gewoond, vormt het decor van enkele van zijn werken, zoals in de verhalenbundel Giovanna’s Navel. In 2015 verscheen de roman De ijsmakers over een Italiaanse familie, waarvan de vertaalrechten aan zeven landen zijn verkocht. Najaar 2017 verscheen Jouw toekomst is mijn toekomst, waarin hij de verhalen van vier vluchtelingen heeft opgetekend.Tijdens de Nacht van Rome gaat journalist Christiaan Weijts met hem in gesprek over de rol van (on)eindigheid in hedendaagse Italiaanse literatuur.


Christiaan Weijts

Christiaan Weijts ©Merlijn Doormerik

Christiaan Weijts is columnist voor nrc.next en de Groene Amsterdammer. In oktober 2008 verscheen zijn tweede roman, Via Cappello 23. een modern drama dat zich afspeelt in Venetië tegen de achtergrond van een steeds sneller veranderende wereld en een stijgende zeespiegel. Tijdens de Nacht zal hij schrijver Ernest van der Kwast interviewen over de rol van (on)eindigheid in hedendaagse Italiaanse literatuur.

Alan Moss

Alan Moss

Alan  Moss  is  promovendus  Oudere  Nederlandse  Letterkunde aan  de  Radboud  Universiteit  Nijmegen.  Tijdens de Nacht van Rome schrijft hij samen met de bezoekers een (spot)dicht op beroemde inwoners van de Eeuwige Stad en laat Pasquino spreken over haar Eindige Eeuwigheid.

Maurice De Kleijn

Maurice de Kleijn

Maurice de Kleijn studeerde Mediterrane Archeologie en promoveerde begin 2018 bij de School of Business and Economics van de Vrije Universiteit Amsterdam waar hij onderdeel is van het Spatial Information Laboratory (SPINlab). In zijn proefschrift onderzocht hij hoe digitale ruimtelijke technologie ons kunnen helpen het landschap beter te onderzoeken en te begrijpen. Deze nacht demonstreert hij hoe moderne archeologen en architectuurhistorici digitale 3D technologie gebruiken om het verleden te simuleren. Hij neemt u daarvoor mee naar de eerste mijlen van de Via Appia.

Kor Bosch

Kor Bosch

Kor Bosch is verbonden aan de Radboud Universiteit en doet daar als promovendus onderzoek naar representaties van de Paus en het Pauselijk hof in de Late middeleeuwen.   Hierin focust hij o.a. op brieven, autobiografische werken en reisverslagen die ons zijn nagelaten door de middeleeuwse bezoekers van het Pauselijk hof en de Eeuwige Stad. Hij zal u in de Salon meer vertellen over het Rome van de Late Middeleeuwen.


Koen Ottenheym

Koen Ottenheym

Met prof. dr. Koen  Ottenheym  (Universiteit Utrecht) als  gids  verkennen  we  de  dynamiek  tussen  innovatie  en  behoud  in  de  Romeinse  architectuur.  Als  geen  ander  brengt  hij  deze  versteende  strijd  van  gebouwen  voor  ons  op  de  Nacht  van  Rome  tot  leven.


Francesca Melandri

Francesca Melandri

Francesca Melandri verblijft op uitnodiging van het Nederlands Letterenfonds deze maand in de Amsterdamse Schrijversresidentie en zal u in detail vertellen over de thema’s van haar laatste roman, ‘De Lange Weg Naar Rome’, die binnenkort verschijnt. Achter het verhaal van de hoofdpersoon schuilt een Europa met al zijn tegenstrijdigheden die voortkomen uit een donker koloniaal verleden. Deze roman werd onlangs nog genomineerd voor de Premio Strega, de meest prestigieuze literaire prijs in Italië. Laat u dus meenemen naar een Italie getekend door migratie en een verleden van fascisme.

Francesca vervangt geurhistorica Caro Verbeek, die deze Nacht helaas verhinderd is.

Maaike Dicke

Maaike Dicke

Maaike Dicke is werkzaam aan de Rijksuniversiteit Groningen als docent Italiaanse taalverwerving en vertaalwetenschap. In haar onderzoek is ze in het bijzonder geïnteresseerd in de geschiedenis van de Italiaanse film. Tijdens de Cinema Romano zal zij u meer vertellen over actrice Anna Magnani en ​de donkere kanten van Rome die​ zij personifieert​.


Monica Jansen

Monica Jansen

Monica Jansen is als universitair docent verbonden aan de opleiding Italiaanse taal en cultuur aan de Universiteit Utrecht. Tijdens de Nacht van Rome neemt zij ons mee naar het Rome van de pausen, en laat ze ons zien of de hoofdpersonen van de door haar ingeleide films roomser dan de paus zijn.


Kevin Toma

Kevin Toma

Kevin Toma studeerde Film en Opvoeringskunsten aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (tegenwoordig Radboud Universiteit). Hij begon met het schrijven van filmrecensies voor de Filmkrant, en werkte later een periode als webredacteur voor Cinema.nl. Hij is sinds 2007 als filmjournalist verbonden aan de Volkskrant. (Bron)

Tobias Nierop

Tobias Nierop

Tobias Nierop begon al op jonge leeftijd met acteren. Van 2007 tot 2011 volgde hij de theateropleiding aan ArtEz. Tobias was te zien in de serie Lijn 32. Tevens speelde hij de hoofdrol in de televisiefilm Oom Henk, was hij te zien in de film Chez Nousen in de korte film Weeën. In 2016 speelde hij de hoofdrol in de televisieserie Project Orpheus. Naast zijn film- en televisierollen is hij ook regelmatig in het theater te zien, dit jaar speelde hij de rol van Brutus in Julius Caesar(Orkater).

Sprekers voorgaande edities Nacht van Rome